Chuho ki Gang Talwar le kar bhaag Rahi thi,
Sher ne pucha kya hua,
1 chuha bola Hathi ki beti ko kisi ne propose

kiya or nam hamara aya hai, LASHE BICHA DUNGA LASHE.
Good morning

Advertisements